ABD de eğitim

AMERİKA DİL OKULLARI - AMERİKA'DA ÜNİVERSİTE


AMERİKA'DA DİL EĞİTİMİ - AMERİKA EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Dil EğitimiAmerika'nın farklı eyaletlerinde onlarca dil okulundan biri mutlaka sizin için uygundur. İngilizce dil eğitiminde uzman eğitmenler ile kariyeriniz için büyük bir adım atın!

Amerika Eğitim Sistemi

amerika eğitim sistemi

Dünyada lider ülkeler arasında ilk sıralarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri, teknolojik ve ekonomik gücü ile öğretim hayatına yurtdışında devam etmek isteyen yüz binlerce öğrencinin ilgisini çekmekte ve binlerce öğrenciye eğitim vermektedir. Dörtbinden fazla kolej ve üniversite bulunan ülkede, eğitimlerine ABD' de devam etmek isteyen öğrencileri amaçları doğrultusunda, seçtikleri alan, yaşam tarzı, kampus hayatı veya eğitim kalitesi olsun bir çok alternatif beklemektedir.

Uygulaması zorunlu bir milli eğitim sistemi bulunmayan ABD' de her Eyalet, Eyalet Yönetimi ve Eyalet Meclisi doğrultusunda eğitim programını kendi belirler. Kısaca tek merkezden gelen otoriter bir yapı bulunmamaktadır ve yerel yönetimler, okul aile birlikleri, sivil toplum kuruluşları, öğretmen, öğrenci ve velilerin her aşamada sorumluluk aldıkları çok merkezli bir sistem vardır. Sonuç olarak eyaletler arasında eğitim sistemlerinde çok küçük ayrıntılar halinde değişiklik bulunmaktadır. Ancak bir eyaletten diğer bir eyalete okumaya giden öğrenciler ders müfredatı açısından çok zorluk çekmeden eğitimlerine devam edebilmektedirler. Genel olarak belirtmek gerekirse Amerikan eğitim sistemi katı bir müfredat ile ezbere dayalı bir eğitim felsefesi yerine uygulama ağırlıklı, sınıf içinde münazara ve tartışmalara açık olan ve öğrencilere araştırma alışkanlığının kazandırılacağı eğitim felsefesine sahiptir. Bu şekilde öğrenciler aktif olarak derslere katılırlar. Ayrıca öğrenciler mezun olduktan sonra da bildikleri araştırma teknikleri ile gelişen teknoloji ve küreselleşen dünyaya kolayca ayak uydurabilirler.

Genel olarak belirtmek gerekirse Amerikan eğitim sistemi 12 yıl sürmektedir. 6 yaşında (Primary School) ilkokula başlayan ABD' li öğrenciler 5 senelik bir eğitimin ardından 11 yaşında “Secondary School” olarak adlandırılan orta öğretime başlarlar. İlk 3 yıl ortaokul eğitimi alan öğrenciler 14 yaşında liseye başlarlar. 17 yaşında mezun olan ABD' li öğrenciler, 11. sınıfta üniversiteye hazırlanmaya başlarlar ve çeşitli sınavlara girerler.

4-5 Yaş Yuva
6. Yaş 1. Sınıf
7. Yaş 2. Sınıf
8. Yaş 3. Sınıf
9. Yaş 4. Sınıf
10. Yaş 5. Sınıf
İlk Okul
11. Yaş 6. Sınıf
12. Yaş 7. Sınıf
13. Yaş 8. Sınıf
Orta Okul
14. Yaş 9. Sınıf
15. Yaş 10. Sınıf
16. Yaş 11. Sınıf
17. Yaş 12. Sınıf
Lise

Lise Sonrası

(Kolej ve Üniversite Eğitimi)

amerika eğitim sistemi

Liseyi bitiren öğrenciler, sertifika ya da diploma programları ile kısa sürede pratik eğitim alarak iş hayatına atılabilir, teknik enstitülere, meslek yüksek okullarına veya üniversiteye devam edebilirler. Meslek yüksek okulu eğitimini seçenler 2 sene süren eğitimlerini devlet destekli veya özel olan "Community College" ya da "Two-Year College" adı verilen okullarda devam ederler. "Community College" lar ise devlet okullarıdır ve Türk Eğitim Sistemindeki Meslek Yüksek Okulu' na denktir. Burada 2 sene eğitim alan öğrenciler devam ettikleri bölüm ile ilgili Önlisans diploması (Associate Degree) almaya hak kazanırlar. Eğitimlerine devam etmeyi seçen öğrenciler aldıkları kredileri üniversiteye transfer ederek, önlisans diplomasının üzerine 2 sene daha okuyarak lisans diploması (Bachelors Degree) alırlar. ABD' deki Community College' ların aynı eyalette bulunan üniversitelerle anlaşması bulunur ve müfredatları da eşdeğer olduğu için direkt 3. sınıftan başlamaya hak kazanırlar. Başka bir Eyalette eğitimlerine devam etmek isteyen öğrencilerse, bazı dersleri tekrarlayabilirler.

Liseden sonra devlet üniversitesi veya özel üniversitelere de devam edilebilir. 4 sene süren eğitimden sonra Bachelors Degree olarak adlandırılan üniversite diploması verilmektedir.

Kısaca özetlemek gerekirse; 2 senelik eğitimden sonra iş hayatına girmek isteyen öğrencilerin seçtiği yol kolej eğitimidir. Çünkü üniversiteye başladıkları takdirde 2 sene sonra bırakmak istedikleri zaman ellerinde önlisans diploması olmaz. Dahası kolej eğitimi üniversite eğitimine göre daha ekonomiktir.

18 yaş: Freshman (Üniversite 1. sınıf ya da Kolej 1. sınıf)
19 yaş: Sophomore (Üniversite 2. sınıf ya da Kolej 2. sınıf. Koleji bitirenler Associate Degree / Önlisans Diploması almaya hak kazanırlar.)
20 yaş: Junior (Üniversite 3. sınıf)
21 yaş: Senior (Üniversite 4. sınıf. Başarı ile mezun olan öğrenciler Bachelors Degree / Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.)

Üniversite Sonrası

(Lisans sonrası Sertifika, Diploma, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi) amerika eğitim sistemi

Lisans diploması alan öğrenciler eğer eğitimlerine devam etmek isterlerse 1 veya 2 sene daha eğitimlerine devam ederek Masters Degree / Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Ayrıca Graduate Certificate ve Graduate Diploma programları da yine üniversite sonrasında devam edilen sertifika ve diploma programlarıdır. Bu programların kabul koşulları yüksek lisans programlarına göre daha kolaydır ve pratik eğitim odaklıdır. Devam edilen programa göre yüksek lisans programları tezli ya da tezsiz olabilir. Uluslararası öğrenciler part-time yüksek lisans programlarına katılamazlar.

Yüksek lisans diploması alan öğrenciler doktora programlarına devam edebilirler. Bazı üniversiteler ve bazı bölümler lisans diploması almış öğrencileri direkt doktora programlarına kabul etmektedirler. Bu programlarda yüksek lisans ve doktora programları birlikte alınmaktadır. Doktora programlarının ilk 2 yılı sınıfta ve seminerlerle geçer. Geri kalan senelerde ise öğrenciler (1 ya da 2 sene) araştırma ile geçer. Öğrencilerden kendi teorilerini geliştirmeleri ve ispatlamaları gerekmektedir.

0543 292 41 92

 info@islands-turkey.com

ISLANDS Yurtdışı Eğitim Danışmanlık

Amerika Kampanyalar

ABD Dil Okulları Kampanyalar


Yurtdışı Eğitim Fırsatlarımız

Web Servisi İle Bağlantı Kurulamadı


Amerika Programlarımız

Diger Egitim Sitelerimiz

Ana Sayfa | İLETİŞİM | Site Haritası
Amerika Eğitim Kampanyalar